Rurociągi do pompowania betonu

15 postów

Rurociągi do pompowania betonu pełnią kluczową rolę w transporcie betonu poprzez wysięgnikowe i stacjonarne pompy do betonu. Rurociągi te, w odpowiednim standardzie średnic, montowane są na wysięgnikach pomp do betonu i pomp z betonomieszarkami oraz wykorzystywane są do transferu betonu przy użyciu pomp stacjonarnych.

Wyróżnia się dwa zasadnicze standardy rurociągów:

1.

W typoszeregu 85 bar – wykonywane w uniwersalnym systemie kołnierzowym dla średnicy DN 100 – jest to 4,5″ lub 4,0″; dla średnicy DN 125 – jest to 5,5″.

2.

W typoszeregu 130 bar – wykonywane w różnych systemach kołnierzowych zależnych od standardu producenta maszyny dla średnic DN 100 i DN 125 – powszechne są systemy kołnierzowe wykorzystujące kołnierze typu MALE – FEMALE i uszczelnienia o przekroju kołowym.

Rurociągi do pompowania betonu

Rurociągi do pompowania betonu znajdujące się w naszej ofercie zamieszczamy poniżej.

Zasuwy odcinające 01

Zasuwy odcinające

Zasuwy odcinające są przeznaczone do szybkiego odcinania w rurociągach przepływu betonu oraz różnego rodzaju zaczynów cementowych. Ich prosta konstrukcja zapewnia długotrwałą bezawaryjną pracę oraz bezpieczeństwo operatorów. Zasuwy odcinające – budowa […]