Rurociągi do pompowania betonu

15 postów

Rurociągi do pompowania betonu pełnią kluczową rolę w transporcie betonu poprzez wysięgnikowe i stacjonarne pompy do betonu. Rurociągi te, w odpowiednim standardzie średnic, montowane są na wysięgnikach pomp do betonu i pomp z betonomieszarkami oraz wykorzystywane są do transferu betonu przy użyciu pomp stacjonarnych.

Wyróżnia się dwa zasadnicze standardy rurociągów:

1.

W typoszeregu 85 bar – wykonywane w uniwersalnym systemie kołnierzowym dla średnicy DN 100 – jest to 4,5″ lub 4,0″; dla średnicy DN 125 – jest to 5,5″.

2.

W typoszeregu 130 bar – wykonywane w różnych systemach kołnierzowych zależnych od standardu producenta maszyny dla średnic DN 100 i DN 125 – powszechne są systemy kołnierzowe wykorzystujące kołnierze typu MALE – FEMALE i uszczelnienia o przekroju kołowym.

Rurociągi do pompowania betonu

Rurociągi do pompowania betonu znajdujące się w naszej ofercie zamieszczamy poniżej.

Zasuwy odcinające 01

Zasuwy odcinające

Zasuwy odcinające są przeznaczone do szybkiego odcinania w rurociągach przepływu betonu oraz różnego rodzaju zaczynów cementowych. Ich prosta konstrukcja zapewnia długotrwałą bezawaryjną pracę oraz bezpieczeństwo operatorów. Zasuwy odcinające – budowa […]

Węże do betonu DN 50 01

Węże do betonu DN 50

Węże do betonu DN 50 Węże marki M-FLEX PLASTER są wężami trudnościeralnymi. W maszynach do natrysku betonu węże te wykorzystuje się do betonu drobnoziarnistego, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw do fugowania, […]

Węże do tynkowania 01

Węże do tynkowania

Węże do tynkowania M-FLEX PLASTER są wężami trudnościeralnymi. Wykonuje się je ze specjalnie dobranych mieszanek gum syntetycznych SBR / NR. Mieszanki te powodują że węże do tynkowania M-Flex Plaster charakteryzują się […]

Uchwyty rurociągu

Uchwyty rurociągu

W celu realizacji prawidłowego montażu rurociągu stosuje się jarzma montażowe (uchwyty rurociągu) w kształcie litery „U” oraz jarzma typu „CIFA” wraz z profilowanymi podstawami pod rurę. Uchwyty montażowe mają za […]

Pociski czyszczące

Piłki i pociski czyszczące

Piłki czyszczące Podstawowym wyposażeniem do czyszczenia rurociągów są piłki czyszczące. Dostarczane one są w trzech różnych odmianach twardości, tj. wersja miękka, średniej twardości i twarda. Dostępny zakres wymiarowy obejmuje piłki […]

Uszczelnienia rurociągów STK

Uszczelnienia rurociągów

Uszczelnienia rurociągów STK W rurociągach na pompach do betonu w systemie STK powszechnie mają zastosowanie uszczelnienia zewnętrzne obejmujące dwa kołnierze łączonych elementów. Występują tu dwa rodzaje uszczelnień: normalne (dwuwargowe) oraz […]

Przyłącza rurociągów PUTZMEISTER 242327.004

Przyłącza rurociągów

Przyłącza rurociągów stanowią w pompach do betonu główny element rurociągu, który zamyka zasuwę zwrotną. Przyłącza przejmują pierwsze „uderzenie” betonu płynącego z układu pompującego jednostki roboczej. Pod względem konstrukcyjnym przyłącza rurociągu co […]

Kolana dwuwarstwowe CIFA 235012

Kolana dwuwarstwowe

Tam, gdzie wydajność i niezawodność pompy ma najistotniejsze znaczenie zaleca się stosować kolana dwuwarstwowe w najwyższej klasie odporności na ścieranie. Kolana dwuwarstwowe (dwupłaszczowe) składają się z wewnętrznej hartowanej warstwy odpornej […]

Rury dwuwarstwowe 5+3 01

Rury dwuwarstwowe

Rury dwuwarstwowe zalecane są wszędzie tam, gdzie rodzaj pompowanego betonu wywołuje znaczne zużycie rurociągu. Rury dwuwarstwowe / rury dwupłaszczowe składają się z hartowanej wysokostopowej rury wewnętrznej odpornej na ścieranie. Oraz […]

Kolano jednowarstwowe CIFA 242435

Kolana jednowarstwowe

Kolana jednowarstwowe (jednopłaszczowe) są przeznaczone dla rurociągów jednowarstwowych umieszczanych na pompach do betonu. Wskazane są do stosowania kolana produkowane z wysokostopowego staliwa manganowego odpornego na ścieranie oraz łuki produkowane ze stali […]

Złącza rurociągów 85 bar zaciskane śrubą, jednośrubowe, typ OBC

Złącza rurociągów 85 bar

Złącza rurociągów 85 bar stosuje się w wysięgnikowych pompach do betonu, w betonomieszarkach z pompami oraz w nieskomplikowanych i krótkich systemach pompowania stacjonarnego. Są to połączenia rurociągu typu STK (SK) z […]

Złącza rurociągów 130 bar z dźwignią stałą (bez regulacji), typ FLC-ORZX

Złącza rurociągów 130 bar

Dla zastosowań w stacjonarnych rurociągach zaprojektowany został system złącz typu ORZX oraz ORS z uszczelnieniami wewnętrznymi w kołnierzach. Systemy te stosowane są również w elementach rurociągu od zasuwy zwrotnej do […]

Rurociągi jednopłaszczowe 130 bar Kołnierz ZX 4,5 żeński 03

Rurociągi jednopłaszczowe 130 bar

Rurociągi jednopłaszczowe 130 bar z uwagi na specjalne przeznaczenie oraz wysokie ciśnienia pracy tychże rurociągów w systemach złącznych ORZX i ORS stosuje się przeważnie wyłącznie większe grubości ścianek. Standardowa wersja rur […]

Rury jednopłaszczowe 85 bar Kołnierz SK 4,5 wewnętrzny 01

Rurociągi jednopłaszczowe 85 bar

Stosowanie odpowiedniego rurociągu związane jest ściśle z wielkością jednostki pompującej zabudowanej na pompie do betonu, jak również z rodzajem pompowanej mieszanki betonowej. Wymagania dla rurociągów do pompowania zwykłych klas betonu […]

Węże do pompowania betonu 10

Węże do pompowania betonu

Węże do pompowania betonu oraz do przesyłania mokrych zapraw cementowych i gipsowych powinny spełniać szereg wymagań. Stosowane przy podawaniu na duże odległości przez pompy do betonu i agregaty tynkarskie są […]