Zespół roboczy

5 postów

Zespół roboczy jest najważniejszym układem pompy do betonu. Wraz z układem zasuwy jest zasadniczym zespołem w jednostce pompującej danej maszyny. Podstawowy skład zespołu roboczego stanowią cylindry robocze wraz z tłokami roboczymi oraz cylindry napędowe hydrauliczne. Elementy te połączone ze skrzynią płuczącą dzięki szpilkom montażowym lub kołnierzom montażowym tworzą cały cały zespół roboczy.

Zespół roboczy

Jego praca opiera się na przeniesieniu ruchu posuwisto-zwrotnego hydraulicznych cylindrów napędowych na układ zasysania i pompowania betonu w cylindrze roboczym. Beton zasysany i tłoczony jest dzięki tłokom roboczym. Połączenie zespołu roboczego z zasuwą i synchroniczność przełączenia zasuwy stosownie do cyklu pracy pompy zapewnia ciągłość procesu zasysania betonu przez jeden cylinder i pompowania przez drugi cylinder.

Tłoki cylindra napędowego PUTZMEISTER 235478009

Tłoki cylindrów napędowych

Tłoki cylindrów napędowych są komponentami składowymi cylindra hydraulicznego napędowego. Połączone są z tłoczyskiem za pomocą połączenia gwintowego lub osadzone na czopie tłoczyska i zabezpieczone nakrętką.  Konstrukcja tłoków w pełni zależna […]

Tłok roboczy DN 180 TEKA 3809286

Tłoki robocze

Tłoki robocze w pompie do betonu są odpowiedzialne za zasysanie i tłoczenie betonu w układzie jednostki pompującej. Pracując w cylindrach roboczych wykonują ruch posuwisto-zwrotny na pełnej długości skoku cylindra napędowego, […]

Cylindry robocze CIFA 233806

Cylindry robocze

Cylindry robocze są kluczowym elementem jednostki pompującej. Dzięki cylindrom roboczym i pracującym w nich tłokom pompowany jest beton. W cyklicznej pracy pompy do betonu cylindry robocze są naprzemiennie napełniane betonem. […]