Napęd zasuwy

Napęd zasuwy pełni kluczową rolę w działaniu zespołu roboczego w pompie do betonu. Najistotniejszymi elementami w napędzie zasuwy są:

  • Siłowniki hydrauliczne zasuwy;
  • Jarzma napędowe zasuwy;

W pompach do betonu najczęściej stosowanym wariantem jest praca z dwoma siłownikami hydraulicznymi mocowanymi do jarzma napędowego osadzonego na wale zasuwy. Siłowniki napędu zasuwy związane są z jarzmem za pomocą sworzni lub gniazd kulistych. Takie rozwiązania można spotkać w maszynach z zasuwą typu „S”: PUTZMEISTER, EVERDIGM, JUNJIN, CIFA, SERMAC, TEKA, WAITZINGER, REICH czy COIME. Jednostka napędowa z jednym siłownikiem występuje natomiast w pompach z zasuwą „ROCK” – SCHWING oraz w starszych modelach pomp REICH.

Napęd zasuwy schemat

Siłowniki hydrauliczne poprzez ciągły, naprzemienny ruch posuwisto-zwrotny napędzają elementy zasuwy, dzięki czemu możliwe jest tłoczenie betonu z cylindrów roboczych poprzez zasuwę do rurociągu pompy oraz zasysanie betonu z kosza zasypowego do cylindrów roboczych.


Bolt for shifting cylinders S8 CIFA 231794

Sworznie siłowników zasuwy

Sworznie siłowników zasuwy są zasadniczym elementem w konstrukcji mechanizmu przenoszenia napędu zasuwy z siłowników na jarzmo. Do sworzni mocowane są cylindry hydrauliczne, które dzięki wykonywaniu ruchu posuwisto-zwrotnego, napędzają zasuwę. W zależności od modelu pompy do betonu, sworznie mogą w swojej konstrukcji zawierać układ smarowania tego połączenia mechanizmu zasuwy. Z reguły […]


Bushings for cylinders HPG CIFA 244163

Gniazda kuliste i tuleje łożyskowe siłowników

Gniazda kuliste są elementami łożyskowymi mającymi za zadanie połączenie siłownika napędu zasuwy z jarzmem oraz z korpusem zasuwy. Połączenie łożyskowe siłownika ma budowę przegubu kulistego i stąd gniazdo kuliste zachowuje dokładne pasowanie do kuli przegubowej tłoczyska oraz do kuli na korpusie siłownika. Gniazda kuliste wykonywane są z materiałów łożyskowych takich […]


Support brackets CIFA-240573

Wsporniki montażowe

Wsporniki montażowe siłowników zasuwy są integralną częścią korpusu zasuwy i jako element podlegający demontażowi stanowią trawersę łączącą siłowniki z układem napędu zasuwy. W budowie zasuwy zwrotnej typu „S” z reguły osadzane są na korpusie łożyska głównego i spinają siłowniki napędzające zasuwę z korpusem zasuwy. Pozwalają przy tym na stosunkowo sztywne […]


Swing lever CIFA 1002275

Jarzma zasuwy

Jarzma zasuwy są z reguły staliwnymi odlewami bądź elementami wykonywanymi ze stali gatunkowej. Dzięki wielowypustom są osadzane na wałach elementów zwrotnych, a następnie za ich pośrednictwem przy pomocy siłowników hydraulicznych napędzana jest zasuwa.W jarzmach montowane są tłoczyska siłowników zasuwy – za pomocą sworzni jak to ma miejsce w przypadku pomp […]


Hydraulic cylinders Everdigm 22220054D

Cylindry hydrauliczne zasuwy

Cylindry hydrauliczne zasuwy odpowiadają za napęd zasuwy podczas pracy zespołu roboczego pompy do betonu. Ruch obrotowy zasuwy realizowany jest poprzez układ przeniesienia ruchu posuwisto-zwrotnego z cylindrów zasuwy za pomocą jarzma napędowego na wał główny zasuwy. W pompach do betonu przeważająca jest konstrukcja napędu oparta o dwa symetrycznie ustawione cylindry. Wyjątkiem […]