Części betonomieszarek

1 posta

Części betonomieszarek jakie posiadamy w naszym magazynie pozwalają na wykonanie naprawy najczęstszych usterek z jakimi mamy do czynienia. Do takich należy zaliczyć uszkodzenia rolek podporowych mieszalników, uszkodzenia elementów sterujących (linek, mechanizmów) do pomp hydraulicznych, uszkodzenia lejów zsypowych. W przypadku uszkodzenia niestandardowych lub trudno dostępnych części jesteśmy w stanie wykonać je we własnym zakresie. Wytwarzane w naszym zakładzie elementy eksploatacyjne posiadają właściwości nieodbiegające od charakterystyki części oryginalnych, niejednokrotnie kilkukrotnie droższych. Długoletnie doświadczenie naszych inżynierów oraz posiadany w zakładzie park maszynowy umożliwiają w optymalnym czasie wyprodukować potrzebną dla konkretnej naprawy część zamienną. W zakresie uszkodzeń elementów konstrukcyjnych betonomieszarek – takich jak uszkodzenia ram głównych lub konsoli wsporczych – jesteśmy w stanie wyprodukować element zamienny lub podzespół konstrukcyjny tego komponentu.

Jakie części betonomieszarek posiadamy?

Posiadamy nie tylko części do betonomieszarek firm Stetter, Liebherr, Intermix, Leżajsk, Baryval, takie jak:

  • rolki łożyskowe;
  • mechanizmy sterujące do układów sterujących typu cięgnowego;
  • linki typu push-pull;
  • leje spustowe;
  • rynny spustowe, rynny przedłużające.

W naszych zasobach posiadamy również:

  • części zamienne do pomp z betonomieszarkami takich producentów jak: Cifa, Sermac, Putzmeister, Schwing, Coime, Mecbo;
  • części do pomp do betonu Everdigm, Putzmeister, Schwing, Cifa, Sermac, LSB, Waitzinger, Elba, Teka i innych.

Jesteśmy w stanie w krótkim terminie zabezpieczyć niezbędnymi częściami zamiennymi proces naprawy dowolnej maszyny.

Części betonomieszarek

Dzięki szerokiej dostępności części zamiennych jak również dzięki możliwościom produkcyjnym naszego zakładu produkcyjnego możliwa jest daleko idąca optymalizacja czasu i kosztów naprawy (serwisu), która pozwala na osiągnięcie wysokich oszczędności dla właścicieli maszyn. Prowadzone przez Transportowy Dozór Techniczny na terenie naszego zakładu badania okresowe i eksploatacyjne skracają czas postoju maszyny i pozwalają sprawnie uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację.

Concrete mixer drum rollers 01

Rolki betonomieszarek

Rolki betonomieszarek są elementami mechanizmu ruchu obrotowego bębna betonomieszarki. Rolki mają za zadanie podtrzymywanie i zapewnienie stabilności bębna na konstrukcji konsoli tylnej. Mocuje się je na tylnej konsoli wsporczej betonomieszarek […]