Mieszadło

9 postów

Mieszadło w pompie do betonu jest układem pomocniczym, wspomagającym pracę jednostki pompującej. Podstawowym zadaniem mieszadła jest zapewnienie prawidłowego i wystarczającego przepływu betonu w koszu w rejon zasysania mieszanki betonowej przez cylindry robocze. W trakcie pracy pompy w trybie pompowania mieszadło powinno „nagarniać” beton w środkową część kosza zasypowego. Dla mieszanek betonowych o konsystencji gęsto-plastycznej praca mieszadła i jego sprawność stanowi bardzo istotny aspekt w funkcjonowaniu układu pompującego w pompie do betonu.

Mieszadło

Mieszadło zabudowane jest w koszu zasypowym i składa się przede wszystkim z wału mieszadła osadzonego obustronnie w koszu na zespołach łożyskowych, łopat mieszadła lub spiral mieszających montowanych na wale mieszadła oraz z układu napędowego w postaci: silnika lub silników hydraulicznych, bądź też przekładni zębatej (planetarnej, kątowej) połączonej z silnikiem hydraulicznym.

Poniżej prezentujemy poszczególne elementy mieszadła jakie jesteśmy w stanie dostarczyć do Państwa maszyny. Zachęcamy do kontaktu z  naszym biurem handlowym.

Silniki hydrauliczne mieszadła PUTZMEISTER 238130.001

Silniki hydrauliczne mieszadła

Silniki hydrauliczne mieszadła pełnią kluczową rolę w pracy całego zespołu mieszadła. Zwane często silnikami napędowymi mieszadła, montowane są kołnierzowo do obudów łożyskowych mieszadła lub do przekładni redukcyjnej, bądź do zabieraka […]

Przekładnie napędowe mieszadła MECBO 10155002

Przekładnie napędowe mieszadła

Przekładnie napędowe mieszadła są mechanizmami napędzającymi wał mieszadła. W pompach do betonu występują trzy rodzaje przekładni tego układu: przekładnie ślimakowe – występujące w starszych pompach – np. PUTZMEISTER, LSB,; przekładnie […]

Łopata mieszadła CIFA 241748

Łopaty mieszadła

Łopaty mieszadła są elementami realizującymi w zespole mieszadła funkcje mieszania betonu. Układ łopat montowanych na wale mieszadła zapewnia przy jednym kierunku „przepychanie” betonu w kierunku cylindrów roboczych – tak, aby […]

Uszczelnienia wału mieszadła EVERDIGM H2060032

Uszczelnienia wału mieszadła

Uszczelnienia wału mieszadła odpowiadają za ochronę przed dostaniem się mleczka cementowego i betonu do zespołu mieszadła oraz za osłonę wałów przed ich szybkim zużyciem. Podstawowym rodzajem uszczelnień są uszczelnienia wykonane […]

Pokrywy mieszadła SCHWING 10061079

Pokrywy mieszadła

Pokrywy mieszadła są stalowymi elementami o budowie kołnierzowej. Pełnią one najczęściej funkcję zabezpieczenia zespołu łożyskowego mieszadła. Montowane mogą być zarówno od strony wewnętrznej kosza – tj od strony uszczelnienia, jak […]

Obudowa łożyskowa mieszadła CIFA 238135

Obudowy łożyskowe mieszadła

Obudowy łożyskowe mieszadła stanowią podstawowy element konstrukcyjny w budowie całego zespołu mieszadła. W obudowach osadzane są tuleje łożyskowe i uszczelnienia. Z reguły obudowy łożyskowe stanowią też bazę montażową dla napędu […]

Wał mieszadła CIFA 238138

Wały mieszadła

Wały mieszadła są zasadniczym elementem układu mieszadła w koszu zasypowym w pompie do betonu. W konstrukcji całego mieszadła wyróżnia się najczęściej część środkową wału, na której montowane są łopaty mieszające. […]