Mieszadło

Mieszadło w pompie do betonu jest układem pomocniczym, wspomagającym pracę jednostki pompującej. Podstawowym zadaniem mieszadła jest zapewnienie prawidłowego i wystarczającego przepływu betonu w koszu w rejon zasysania mieszanki betonowej przez cylindry robocze. W trakcie pracy pompy w trybie pompowania mieszadło powinno “nagarniać” beton w środkową część kosza zasypowego. Dla mieszanek betonowych o konsystencji gęsto-plastycznej praca mieszadła i jego sprawność stanowi bardzo istotny aspekt w funkcjonowaniu układu pompującego w pompie do betonu.

Mieszadło

Mieszadło zabudowane jest w koszu zasypowym i składa się przede wszystkim z:
  • wału mieszadła osadzonego obustronnie w koszu na zespołach łożyskowych
  • łopat mieszadła lub spiral mieszających montowanych na wale mieszadła
  • układu napędowego w postaci: silnika lub silników hydraulicznych, bądź też przekładni zębatej (planetarnej, kątowej) połączonej z silnikiem hydraulicznym

Silniki hydrauliczne mieszadła PUTZMEISTER 238130.001

Silniki hydrauliczne mieszadła

Silniki hydrauliczne mieszadła pełnią kluczową rolę w pracy całego zespołu mieszadła. Zwane często silnikami napędowymi mieszadła, montowane są kołnierzowo do obudów łożyskowych mieszadła lub do przekładni redukcyjnej, bądź do zabieraka połączonego z korpusem kosza zasypowego. Wał silnika hydraulicznego w wariancie napędu bezpośredniego sprzęgnięty jest z wałem napędowym mieszadła. W przypadku […]


Przekładnie napędowe mieszadła MECBO 10155002

Przekładnie napędowe mieszadła

Przekładnie napędowe mieszadła są mechanizmami napędzającymi wał mieszadła. W pompach do betonu występują trzy rodzaje przekładni tego układu: przekładnie ślimakowe – występujące w starszych pompach – np. PUTZMEISTER, LSB,; przekładnie planetarne – pompy CIFA, PUTZMEISTER, L&T; przekładnie walcowe jednostopniowe lub dwustopniowe – pompy SERMAC, REICH, WAITZINGER, TEKA, STETTER, MECBO. Ogólną […]


Łopata mieszadła CIFA 241748

Łopaty mieszadła

Łopaty mieszadła są elementami realizującymi w zespole mieszadła funkcje mieszania betonu. Układ łopat montowanych na wale mieszadła zapewnia przy jednym kierunku “przepychanie” betonu w kierunku cylindrów roboczych – tak, aby ułatwić ssanie betonu. W drugim zaś kierunku obrotów wału mieszadła łopaty “rozgarniają” beton, aby zachować równomierną konsystencję betonu w koszu […]


Uszczelnienia wału mieszadła EVERDIGM H2060032

Uszczelnienia wału mieszadła

Uszczelnienia wału mieszadła odpowiadają za ochronę przed dostaniem się mleczka cementowego i betonu do zespołu mieszadła oraz za osłonę wałów przed ich szybkim zużyciem. Podstawowym rodzajem uszczelnień są uszczelnienia wykonane z NBR jako płaskie “dyski” osadzane w obudowach łożyskowych lub pod pokrywami zamykającymi zespoły łożyskowe mieszadła. Odmianą dla tych uszczelnień […]


Łożyska wału mieszadła CIFA 912897

Łożyska wału mieszadła

Łożyska w zespołach łożyskowania mieszadła mają szerokie zastosowanie zwłaszcza we Włoskich pompach marki CIFA i SERMAC, jak również w pompach do betonu TEKA, ZREMB – TEKA oraz pomp STETTER typu BP 60. Montaż wałów na łożyskach baryłkowych wahliwych lub łożyskach dwurzędowych kulowych wahliwych zapewnia prawidłowe łożyskowanie dla całego zespołu mieszadła. […]


Pokrywy mieszadła SCHWING 10061079

Pokrywy mieszadła

Pokrywy mieszadła są stalowymi elementami o budowie kołnierzowej. Pełnią one najczęściej funkcję zabezpieczenia zespołu łożyskowego mieszadła. Montowane mogą być zarówno od strony wewnętrznej kosza – tj od strony uszczelnienia, jak również od strony zespołu łożyskowego, czy też zespołu przeniesienia napędu. W grupie tej podobną funkcję pełnią pierścienie o charakterze tulei […]


Osłona wały mieszadła CIFA 235096

Osłony i tuleje wału mieszadła

Osłony i tuleje wałów mieszadła są elementami o budowie cylindrycznej osadzanymi w zespołach łożyskowania mieszadła lub na wałach mieszadła. W przypadku osłon wału mieszadła tuleje te wykonywanie są z wysokogatunkowej stali, poddawane obróbce cieplnej oraz często pokrywane warstwą chromu technicznego. Natomiast tuleje łożyskowe w zespołach mieszadła wykonywane są jako elementy […]


Obudowa łożyskowa mieszadła CIFA 238135

Obudowy łożyskowe mieszadła

Obudowy łożyskowe mieszadła stanowią podstawowy element konstrukcyjny w budowie całego zespołu mieszadła. W obudowach osadzane są tuleje łożyskowe i uszczelnienia. Z reguły obudowy łożyskowe stanowią też bazę montażową dla napędu mieszadła z silnika hydraulicznego, przekładni planetarnej lub przekładni ślimakowej. W zależności od typu maszyny, obudowy występują w układzie symetrycznym – […]


Wał mieszadła CIFA 238138

Wały mieszadła

Wały mieszadła są zasadniczym elementem układu mieszadła w koszu zasypowym w pompie do betonu. W konstrukcji całego mieszadła wyróżnia się najczęściej część środkową wału, na której montowane są łopaty mieszające. Ponadto stanowią: napędową część wału, która połączona jest z silnikiem hydraulicznym lub przekładnią napędową łożyskową część wału, która stanowi podparcie […]