Korpusy łożyskowe elementów zwrotnych

Korpusy łożyskowe elementów zwrotnych stanowią integralną część tego elementu ze względu na połączenie śrubowe, jakie występuje pomiędzy elementem zasuwy typu „S”, a samym korpusem. Korpusy łożyskowe mają budowę tulei kołnierzowych z ukształtowaną cylindryczną pasowaną częścią pod tuleje łożyskowe, tuleje cierne i osłony elementu zasuwy. Sam korpus łożyskowy stanowi podparcie dla elementu zwrotnego i jest ściśle połączony z zespołem łożyskowania od strony wylotu zasuwy.
Średnica przelotu przez korpus łożyskowy odpowiada średnicy elementu zwrotnego z jednej oraz łącznika zamykającego zasuwę z drugiej strony.
Zużycie korpusu łożyskowego poprzez wytarcie przez płynący strumień betonu powoduje początkowo deformację zespołu łożyskowego, a w dalszej konsekwencji całkowite zniszczenie zespołu łożyskowania wylotu zasuwy.

Podstawowe korpusy łożyskowe elementów zwrotnych:
Nazwa elementu Numer katalogowy Przeznaczenie Zastosowanie Zdjęcie poglądowe
Korpus łożyskowy elementu zwrotnego S6 226503 CIFA Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28, MAGNUM MK 28L. O jednostkach pompujących typu PB606 L / S6, oraz PB607 L / S6 Korpusy łożyskowe elementu zwrotnego S6 CIFA - nr kat. 226503
Korpus łożyskowy elementu zwrotnego S7 S1007839 CIFA Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB607 L / S7  Korpusy łożyskowe elementów zwrotnych CIFA PB 607-S7 - nr kat. S1007839
Korpus łożyskowy elementu zwrotnego S7 S1007073 CIFA Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB806 L / S7.
Korpus łożyskowy elementu zasuwy 1221100 SERMAC Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki SERMAC. Typy 5Z33, 5Z35, 5Z36, 5Z37, 5Z41, 5Z42, 5RZ50… O jednostkach pompujących SCL 120, SCL 130A, SCL 150AHP.