Uszczelnienia Putzmeister | CIFA | Everdigm

Uszczelnienia zespołów łożyskowych w układzie zasuwy zwrotnej mają za zadanie chronić elementy łożyskowania zasuwy przed ingerencją mleczka cementowego i drobnych ziaren kruszyw z betonu do wnętrza zespołu. Rolą niektórych uszczelnień jest również zabezpieczanie zespołów łożyskowych przed wydostawaniem się nadmiernej ilości smaru poza układ łożyskowy.

Pośród uszczelnień możemy wyróżnić:
  • Uszczelnienia typu wargowego wykonane z mieszanek poliuretanowych lub mieszanek gumowych.
  • Uszczelnienia specjalne – kształtowe wykonane z mieszanek poliuretanowych lub mieszanek gumowych.
  • Pierścienie kształtowe pełniące funkcje pierścieni dociskowych i uszczelniających.
  • Pierścienie specjalne pełniące funkcje zgarniaków – wykonane z mieszanek poliuretanowych.
  • Uszczelnienia typu manszetowego wykonane z mieszanek gumowych.
  • Uszczelnienia o przekroju kołowym wykonane z gumy naturalnej – o-ringi
Uszczelnienia zespołu zasuwy stosowane w pompach do betonu marki CIFA, PUTZMEISTER i EVERDIGM:
Nazwa elementu Numer katalogowy Przeznaczenie Zastosowanie Zdjęcie poglądowe
Pierścień dociskowy 240421.009 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER. Typ BSF 24, BSF 28, BSF 31, BSF 36, BSF 38, BSF 42, BSF 46… O jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .11 H LS, .14 H, .16 H, .16 H LS.
Pierścień uszczelniający 247565.007 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER. Typ BSF 24, BSF 28, BSF 31, BSF 36, BSF 38, BSF 42, BSF 46… O jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .11 H LS, .14 H, .16 H, .16 H LS. PUTZMEISTER Pierścień uszczelniający - nr kat. 247565.007
Pierścień zgarniający 238585.009 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER. Typ BSF 24, BSF 28, BSF 31, BSF 36, BSF 38, BSF 42, BSF 46… O jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .11 H LS, .14 H, .16 H, .16 H LS.
 Pierścień uszczelniający typu „O” – wylot zasuwy 043520.000 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER. Typ BSF 24, BSF 28, BSF 31, BSF 36, BSF 38, BSF 42, BSF 46… O jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .11 H LS, .14 H, .16 H, .16 H LS.
Pierścień uszczelniający 067855.007
435747
PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER. Typ BSF 24, BSF 28, BSF 31, BSF 36, BSF 38, BSF 42, BSF 46… oraz PUMI 21, PUMI 24, PUMI 28, PUMI 31. O jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .11 H LS, .14 H, .16 H, .16 H LS oraz .89 S-EM ,.67 CS, .89 CS.
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wał zasuwy 016136.007
041321.007
013292.009
PUTZMEISTER Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER, typ BSF 24, BSF 28, BSF 31, BSF 36, BSF 38, BSF 42, BSF 46… oraz PUMI 21, PUMI 24, PUMI 28, PUMI 31 o jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .11 H LS, .14 H, .16 H, .16 H LS oraz .89 S-EM ,.67 CS, .89 CS.
Uszczelnienie 041071.001 PUTZMEISTER Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki PUTZMEISTER. Typ BRF 24, BRF 26, BRF 27, BRF 28, BRF 31, BRF 32, BRF 33, BSF 36, BRF 37, BRF 42, BRF 52… O jednostkach pompujących .09 H, .11 H, .12 H, .15 H, .16 H.
Pierścień dociskowy 043432.004 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 28, o jednostkach pompujących .89 S-EM.
Pierścień uszczelniający 459256 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 28, o jednostkach pompujących .89 S-EM.
Pierścień zgarniający 447584 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 28, o jednostkach pompujących .89 S-EM.
Pierścień uszczelniający typu „O” – wylot zasuwy 043603.008
284796.004
PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 28, o jednostkach pompujących .89 S-EM.
Pierścień uszczelniający 237515.009 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 24, PUMI 28, o jednostkach pompujących .67 S-EM.
Pierścień uszczelniający typu „O” – wylot zasuwy 254569.009
240558.008
265621.004
PUTZMEISTER Stosowany w w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 24, PUMI 28, o jednostkach pompujących .67 S-EM.
Pierścień uszczelniający 295392.002 PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 24, PUMI 28, o jednostkach pompujących .67 S-EM.
Pierścień uszczelniający typu „O” – wał zasuwy 042039.000
043567.005
PUTZMEISTER Stosowany w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 24, PUMI 28, o jednostkach pompujących .67 S-EM.
Uszczelnienie nerkowe CS 2015 268441.003 PUTZMEISTER Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 21, PUMI 24, PUMI 28, PUMI 31, o jednostkach pompujących .67 CS, .89 CS.
Uszczelnienie nerkowe CS 2015 226121.006 PUTZMEISTER Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ PUMI 21, PUMI 24, PUMI 28, PUMI 31, o jednostkach pompujących .67 CS, .89 CS.
Uszczelnienie zasuwy TMP 082871.008 PUTZMEISTER Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER. Typ TMM 16, TMM 21, TMM 24, TMM 28, o jednostkach pompujących TMP 705.
Uszczelnienie 042458.005 PUTZMEISTER Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER. Typ TMM 16, TMM 21, TMM 24, TMM 28, o jednostkach pompujących TMP 705.
Uszczelnienie 042596.006 PUTZMEISTER Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki PUTZMEISTER, typ TMM 16, TMM 21, TMM 24, TMM 28, o jednostkach pompujących TMP 705.
Pierścień dociskowy 180-00258 EVERDIGM Stosowany w pompach do betonu wysięgnikowych marki EVERDIGM. Typ ECP 24, ECP 28, ECP 36, ECP 42, ECP 46… i inne. O jednostkach pompujących .14 , .15, .16
Pierścień uszczelniający 111-00019-05 EVERDIGM Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki EVERDIGM. Typ ECP 24, ECP 28, ECP 36, ECP 42, ECP 46… i inne. O jednostkach pompujących .14 , .15, .16
Pierścień zgarniający 180-00257 EVERDIGM Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki EVERDIGM. Typ ECP 24, ECP 28, ECP 36, ECP 42, ECP 46… i inne. O jednostkach pompujących .14 , .15, .16.
Pierścień uszczelniający typu „O” – wylot zasuwy 111-00019-03 EVERDIGM Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki EVERDIGM. Typ ECP 24, ECP 28, ECP 36, ECP 42, ECP 46… i inne. O jednostkach pompujących .14 , .15, .16.
Pierścień uszczelniający 22220053-05 EVERDIGM Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki EVERDIGM. Typ ECP 24, ECP 28, ECP 36, ECP 42, ECP 46… i inne. O jednostkach pompujących .14 , .15, .16.
Pierścieie uszczelniające typu „O” – wał zasuwy 22220053-06
22220053-04
22220053-11
22220053-07
EVERDIGM Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki EVERDIGM. Typ ECP 24, ECP 28, ECP 36, ECP 42, ECP 46… i inne. O jednostkach pompujących .14 , .15, .16.
Uszczelnienie 226500 CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28. O jednostkach pompujących typu PB606 L / S6 oraz PB607 L / S6.
Uszczelnienie 226501 CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28. O jednostkach pompujących typu PB606 L / S6 oraz PB607 L / S6. CIFA Uszczelnienie - nr kat. 226501
Uszczelnienie 222832 CIFA Stosowane jest w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28. O jednostkach pompujących typu PB606 L / S6 oraz PB607 L / S6. CIFA Uszczelnienia - nr kat. 222832
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wylot zasuwy 900069
908031
902872
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28. O jednostkach pompujących typu PB606 L / S6 oraz PB607 L / S6.
Uszczelnienie 906543 CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28. O jednostkach pompujących typu PB606 L / S6 oraz PB607 L / S6.
Uszczelnienie 223023 CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28, MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L o jednostkach pompujących typu PB606 L / S6, PB607 L / S6 oraz PB607 L / S7.  CIFA Uszczelnienie - nr kat. 223023
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wał zasuwy 908033
907955
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28, MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L o jednostkach pompujących typu PB606 L / S6, PB607 L / S6 oraz PB607 L / S7.
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wylot zasuwy K1007329
908984
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostce pompującej typu PB607 L / S7.
Uszczelnienie 900073 CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB607 L / S7.
Pierścień uszczelniający DN 200 S1007325 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB607 L / S7, PB806L / S7 oraz PB808L /S7.  CIFA Pierścień uszczelniający DN 200 - nr kat. S1007325
Uszczelnienie K1007327 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB607 L / S7, PB806L / S7 oraz PB808L /S7.
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wylot zasuwy K1007328
911915
K1009622
CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L, o jednostkach pompujących typu PB806L / S7 oraz PB808L /S7.
Uszczelnienie K1007081
906134
CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L, o jednostkach pompujących typu PB806L / S7 oraz PB808L /S7.
Uszczelnienie K1007323 CIFA Stosowane w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB806L / S7 oraz PB808L /S7.
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wał zasuwy 913478
K1007106
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA. Typ MAGNUM MK 28L, MAGNUM MK 32L. O jednostkach pompujących typu PB806L / S7 oraz PB808L /S7.
Uszczelnienie zasuwy POMPUNO 628887 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA, typ POMPUNO, o jednostce pompującej 504T i innych.
Uszczelnienie zasuwy POMPUNO 690847 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu z betonomieszarkami marki CIFA, typ POMPUNO, o jednostce pompującej 504T i innych.
Uszczelnienia S7 213482
213484
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 26 i innych… o jednostkach pompujących S7.
Uszczelnienia S7 227853
227855
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 26 i innych… o jednostkach pompujących S7.
Uszczelnienie 235901 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… o jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Uszczelnienie 235904 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… o jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Uszczelnienie wargowe 906649 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Uszczelnienie 211725 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Uszczelnienie CIFA - nr kat. 211725
Uszczelnienie 211724 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Uszczelnienie wargowe 906648 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Pierścień uszczelniający typu „O” – wał zasuwy 902092 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8.
Uszczelnienie wargowe 233809 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 32, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących PA 907 F8, PA 1206 F8, PA 1506/909 F8 oraz HPG 1808/1113 IF8.
Uszczelnienia 902097
906510
CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących HPG 1808/1113 IF8 oraz HPG 1808/1113 IF9.
Uszczelnienie 238146 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących HPG 1808/1113 IF8 oraz HPG 1808/1113 IF9.
 CIFA Uszczelnienie - nr kat. 238146
Uszczelnienie 241742 CIFA Ma zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących HPG 1808/1113 IF8 oraz HPG 1808/1113 IF9.
Pierścienie uszczelniające typu „O” – wylot zasuwy 911916
908981
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
typ K 31, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących HPG 1808/1113 IF8 oraz HPG 1808/1113 IF9.
Uszczelnienie 241743 CIFA Stosowane w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących HPG 1808/1113 IF8 oraz HPG 1808/1113 IF9.
Pierścień uszczelniający typu „O” – wał zasuwy 905757
905909
912234
CIFA Mają zastosowanie w pompach do betonu wysięgnikowych marki CIFA.
Typ K 31, K 36, K 41, K 48… O jednostkach pompujących HPG 1808/1113 IF8 oraz HPG 1808/1113 IF9.