Skip to content
Polmix-Ast Logo 2021 Main 01

Biuro: pn-pt: 8:00 – 16:00
Serwis: pn – pt: 7:00 -17:00  sob: 8:00 – 13:00

WSZYSTKO DLA
POMPOWANIA I TRANSPORTU BETONU

Zastosowanie węży do pompowania betonu

Zastosowanie węży do pompowania betonu przy pompach do betonu powinien być przeprowadzony w odniesieniu do kryteriów zarówno ciśnienia, jak również odległości pompowania. Dostępne na rynku węże do pompowania betonu nie zawsze spełniają kryteria ciśnieniowe dla pomp stacjonarnych lub układów wysokociśnieniowych. Pamiętać należy, że maksymalne ciśnienie w układach roboczych pomp wysięgnikowych oscyluje około 80 – 85 bar zależnie od modelu maszyny. Co za tym idzie węże do pompowania betonu powinny charakteryzować się ciśnieniem roboczym 85 bar. To przy wskaźniku bezpieczeństwa 2:1 wskazywane jest parametrem ciśnienia rozrywającego 170 bar. Dla takich maszyn nie powinno się stosować węży o nieznanym parametrze ciśnienia roboczego. Jest to istotne zwłaszcza dla sytuacji kiedy pompa do betonu pompuje mieszankę betonową przez wysięgnik i podłączona jest, poprzez wąż dwustronnie zakuty, z dalszym rurociągiem stacjonarnym.

Zastosowanie węży do pompowania betonu 01

Ocena jakościowa węzy do pompowania betonu.

Maszyny o niskich parametrach ciśnienia – takie jak pompogruszki, gdzie ciśnienie robocze dla niektórych modeli wynosi od około 50 bar do 65 bar mogą wykorzystywać węże o parametrze ciśnienia roboczego 75 bar lub 70 bar. Dla każdego przypadku istotne jest to aby wąż nie był trwale załamany. Aby nie posiadał wyrwanego i uszkodzonego wewnętrznego zbrojenia siatką stalową. Nie można przy tym traktować węży końcowych (tzw. wylewowych) jako mniej istotnych pod względem jakościowym. Muszą one bowiem spełniać takie same kryteria i wymogi jak węże dwustronnie zakute. Użytkownicy nie powinni bagatelizować faktu, że wystąpienie korka na wężu końcowym jest równie prawdopodobne jak wystąpienie korka na rurociągu stalowym pompy.

Wymogi przy stosowaniu węży.

Węże do pompowania betonu powinny spełniać podstawowe wymogi odnośnie długości jakie narzucają producenci pomp do betonu. Konieczne jest stosowanie węży o długości zgodnej z długością wskazywaną dla danego modelu wysięgnika. Jako standardowe długości węży końcowych – jednostronnie zakutych uznaje się węże 3-metrowe i 4-ro metrowe. Niedopuszczalne jest stosowanie węży 6-cio metrowych lub dłuższych dla potrzeb betonowania słupów o dużej wysokości lub wysokich ustrojów żelbetonowych. Dla takich przypadków prac konieczne jest prowadzenie węża końcowego np. poprzez żuraw budowlany.

W przypadku stosowania węży do łączenia rurociągu wysięgnika z rurociągiem stacjonarnym konieczne jest ustalenie warunków podłączenia rurociągu pompy pod rurociąg stacjonarny. Jeżeli rurociąg stacjonarny jest rurociągiem pionowym w miejscu podłączenia – wówczas konieczne jest stosowanie węża o długości maksymalnie 3 lub 4 metry. Na potrzeby podłączenia rurociągu horyzontalnego zastosować można wąż o dowolnej długości. Jednakże zmiana położenia rurociągu stacjonarnego (np. przy pompowaniu betonu na strop) nie powinna wymuszać konieczności przeciągania długiego węża wysięgnikiem pompy.

Zastosowanie węży do pompowania betonu 02

Przedsiębiorstwo POLMIX-AST dostarcza węże do pompowania betonu produkcji koncernu EATON-SEL typu M-FLEX CONCRETE PUMPING, które charakteryzują się ciśnieniem roboczym 85 bar i mogą być dostarczane w różnych średnicach (od 2,5″ do 5″) i w różnych długościach, jako przewody zakuwane fabrycznie w systemowe złącza według typoszeregu VICTAULIC.