Skip to content
Polmix-Ast Logo 2021 Main 01

Biuro: pn-pt: 8:00 – 16:00
Serwis: pn – pt: 7:00 -17:00  sob: 8:00 – 13:00

WSZYSTKO DLA
POMPOWANIA I TRANSPORTU BETONU

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej z miejsca jej wytworzenia na plac budowy ma kluczową rolę w całym procesie technologicznym betonowania. Czynniki mogące powodować obniżenie jakości mieszanki podczas transportu powodują, że ten etap w całym cyklu od wyprodukowania do wbudowania betonu może okazać się najbardziej kluczowy. Co do zasady mieszanki betonowe gęstoplastyczne, plastyczne i półciekłe transportowane są maszynami zwanymi betonomieszarkami samochodowymi – tj. pojazdami z zabudowanym obracającym się mieszalnikiem. W jego wnętrzu spiralnie ukształtowane pióra powodują mieszanie mieszanki betonowej podczas jazdy. Wywrotkami transportowany jest wyłącznie beton o konsystencji suchej. Warunki jakie należy przy tym spełnić to:

 • konieczność plandekowania przy wysokich temperaturach lub też podczas deszczu, należy też uwzględnić potrzebę osłonięcia mieszanki przed ewentualnymi zanieczyszczeniami;
 • zapewnienie szczelności skrzyni wywrotki, po to aby uniknąć odsączania wody.

Proces transportu mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej jako proces powinien być prowadzony tak aby nie doprowadzić do segregacji, czy zmiany składu mieszanki betonowej. Czas transportu jest przy tym czynnikiem determinującym ewentualne zmiany właściwości mieszanki (rozpoczęcie procesu wiązania), czy też wystąpienie znacznego obniżenia temperatury. Czas transportu gotowej mieszanki w betoniarkach zależy od konsystencji mieszanki betonowej, temperatury mieszanki i temperatury zewnętrznej, składników mieszanki (cement, domieszki). Przy transporcie mieszanek plastycznych i półciekłych zaleca się czas:

 • 1,5 godziny – przy temperaturze do 15 stopni C;
 • 0,5 godziny – przy temperaturze do 30 stopni C.

Organizacja transportu betonu.

Sama organizacja transportu mieszanki na miejsce budowy pełni również kluczową rolę w całym procesie. W tym rozważyć należy odległość pomiędzy wytwórnią a budową oraz ilość środków transportu (betonomieszarki / wywrotki). Ważne przy tym jest tempo odbioru i tempo zabudowywania mieszanki na budowie. Uwzględniając ten aspekt należy odnieść czynnik ilości transportowanej do ilości pompowanej przez pompę do betonu na budowie. Istotą planowania jest również odpowiedni dobór środków chemicznych na etapie produkcyjnym mogących spowolnić wiązanie mieszanki.

Transport mieszanki betonowej

Tak więc cała logistyka przedsięwzięcia budowlanego związanego z betonowaniem wymaga powiązania czynników takich jak:

 • wydajność efektywna wytwórni betonu;
 • odległość wytwórnia – budowa oraz średni czas przejazdu;
 • warunki pogodowe;
 • ilość dostępnych betonomieszarek;
 • dyspozycyjność pompy do betonu lub kilku pomp na budowie;
 • wydajność pompowania i odległość pompowania;
 • możliwe tempo odbioru mieszanki na etapie wbudowywania.