Skip to content
Polmix-Ast Logo 2021 Main 01

Biuro: pn-pt: 8:00 – 16:00
Serwis: pn – pt: 7:00 -17:00  sob: 8:00 – 13:00

WSZYSTKO DLA
POMPOWANIA I TRANSPORTU BETONU

Pompowanie betonu na dużą odległość

Pompowanie betonu na dużą odległość, znacząco przekraczające dostępną długość wysięgnika, czyli odległości przekraczające 100 – 150 metrów wymaga specjalnego przygotowania infrastruktury do pompowania.
Podstawową sprawą z jaką muszą zmierzyć się technolodzy projektujący mieszankę betonową jest sama pompowalność betonu. Podstawowymi parametrami pompowalności jest ilość cementu, zawartość popiołu i plastyfikatorów w mieszance. Beton w trakcie pompowania nie może „oddać” wody, gdyż to w oczywisty sposób spowoduje zakorkowanie się rurociągu.

Przygotowanie rurociągu do pompowania betonu.

Pompowanie betonu na dużą odległość wymaga odpowiedniego przygotowania rurociągu. Zasadniczą sprawą jest wytrzymałość całego systemu rurociągu. Przekroczenie ciśnienia roboczego betonu powyżej 85 barów wyklucza zastosowanie standardowych systemów kołnierzy na połączeniach rurociągu. Konieczne jest zastosowanie rurociągów wysokociśnieniowych w systemie złącz ZX (wg nomenklatury Putzmeister) lub ORZ (wg systemu stosowanego przez CIFA). Konieczna jest analiza wymaganej grubości ścianki rurociągu dla określonych parametrów ciśnienia roboczego. Zalecane jest stosowanie rurociągów o grubości ścianki minimum 7,1 mm. Przygotowanie rurociągów na potrzeby pompowania na duże odległości wymaga kotwiczenia rur. Przemieszczanie rurociągu wynikające z pulsacji układu roboczego pompy do betonu jest niewskazane i może doprowadzić do rozszczelnień rurociągu na złączach.

Pompowanie betonu na dużą odległość

Kotwiczenie rurociągu dotyczy zwłaszcza elementów zaraz za pompą – brak stabilnego zamocowania może spowodować uszkodzenie elementów rurociągu. Przygotowanie rurociągu do pompowania na dużą odległość wyklucza stosowanie w linii rurociągu węży do pompowania betonu. Węże wprowadzają dodatkowe opory pompowania. Zmiany kierunku ułożenia rurociągu należy przeprowadzić przez zastosowanie łuków o dużym promieniu. Na przykład o promieniu R=500 lub R=1000 i kątach 30, 45, 90 stopni.

Pompowanie betonu na dużą odległość

Każdy rurociąg można podpiąć do wysięgnikowej pompy do betonu, aby dostarczać mieszankę na kolejne kondygnacje budynku wysokościowego bez zmiany miejsca jego podawania. W przypadku podpięcia do stacjonarnej pompy do betonu istnieje możliwość skutecznego rozmieszczenia mieszanki betonowej na niewielkich wysokościach, ale na znacznym obszarze.