Domieszki do betonu

Domieszki do betonu to substancje dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w małych ilościach (nie więcej niż 5%) w stosunku do masy cementu. Dodawanie tych substancji ma na celu modyfikację właściwości wytrzymałościowych i fizycznych mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu.

Najczęściej stosowane domieszki do betonu to:

 • domieszki uplastyczniające – plastyfikatory;
 • domieszki upłynniające – superplastyfikatory;
 • domieszki napowietrzające;
 • domieszki przyspieszające wiązanie;
 • domieszki przyspieszające twardnienie;
 • domieszki opóźniające wiązanie;
 • domieszki uszczelniające beton.

Domieszki do betonu – charakterystyka.

Rodzaj domieszki Charakterystyka Efekty działania Przeznaczenie
Plastyfikatory
 • domieszki zmniejszające ilość wody o ok. 5-12%
 • zwiększenie ciekłości mieszanki (stałe w/c)
 • wzrost wytrzymałości na ściskanie (stała konsystencja)
 • beton towarowy
 • beton posadzkowy
 • produkcja kostki brukowej
 • beton drogowy (wałowany)
Superplastyfikatory
 • domieszki zmniejszające ilość wody o ok. 12-40% i więcej, zależnie od rodzaju bazy chemicznej
 • najefektywniej działają domieszki polimerowe
 • znaczna redukcja ilości wody zarobowej
 • zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
 • ograniczenie ilości cementu w składzie
 • obniżenie porowatości
 • poprawa trwałości
 • beton towarowy
 • prefabrykacja drobności wielkowymiarowa
 • beton samozagęszczalny
 • fibrobeton
 • beton natryskowy
Napowietrzające
 • domieszki umożliwiające wprowadzenie określonej ilości równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza
 • poprawa mrozoodporności
 • obniżenie wytrzymałości na ściskanie (zwiększenie napowietrzenia o 1%, spadek wytrzymałości ok. 5MPa)
 • beton w klasach ekspozycji XF2÷XF4
 • beton hydrotechniczny
 • beton mostowy
 • beton drogowy nawierzchniowy
Przyspieszające wiązanie
 • domieszki skracające czas przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny
 • skrócenie czasu wiązania
 • szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej
 • podwyższone ciepło hydratacji
 • pogorszenie urabialności
 • prefabrykacja drobno i wielkogabarytowa
 • betonowanie w warunkach zimowych
 • beton natryskowy
Przyspieszające twardnienie
 • domieszki przyspieszające narastanie wytrzymałości
 • szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej
 • podwyższone ciepło hydratacji
 • pogorszenie urabialności
 • prefabrykacja drobno i wielkogabarytowa
 • beton wodoszczelny
 • beton natryskowy
Opóźniające wiązanie
 • domieszki wydłużające czas przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny
 • wydłużenie czasu wiązania
 • utrzymanie konsystencji w dłuższym okresie czasu
 • obniżenie ciepła hydratacji
 • obniżenie wytrzymałości w początkowym okresie
 • betonowanie ciągłe
 • betonowanie w podwyższonych temperaturach
 • daleki transport mieszanki betonowej
 • beton architektoniczny
Uszczelniające
 • domieszki zmniejszające absorpcję kapilarną betonu
 • uszczelnienie betonu
 • poprawa trwałości
 • przeciwdziałanie podciąganiu kapilarnemu
 • beton wodoszczelny
 • beton w klasach ekspozycji XA, XD, XS

Najpowszechniej przy projektowaniu betonu stosuje się domieszki redukujące ilość wody zarobowej tzn. plastyfikatory i superplastyfikatory. Stosuję się je dla  zapewnienia odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej. Pozwalają ograniczyć stosunek wodno – cementowy. To skutkuje zwiększeniem wytrzymałości oraz trwałości betonu.

Domieszki do betonu

Efekty stosowania domieszek.

Wyróżnia się 3 zasadnicze efekty stosowania domieszek redukujących ilość wody:

 • poprawa urabialności poprzez zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej,
 • zwiększenie wytrzymałości betonu poprzez zmniejszenie ilości wody zarobowej przy niezmienionej zawartości cementu,
 • zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła wskutek zmniejszenia zużycia cementu na projektowaną klasę wytrzymałości betonu.

Ważną grupę domieszek do betonu stanowią domieszki napowietrzające. Domieszki te tworzą i stabilizują w mieszance betonowej zamknięte pęcherzyki powietrza, które w stwardniałym betonie pozostają w postaci równomiernie rozmieszczonych mikroporów, przerywających ciągłość kapilar oraz korzystnie kształtujących mrozoodporność betonu (zapobiegają rozsadzaniu betonu przez zamarzającą w porach kapilarnych wodę). Główną zasadą o której trzeba pamiętać  przy projektowaniu mieszanki betonowej jest  reguła która mówi że : całkowita ilość domieszek nie powinna przekraczać  5% masy cementu użytego w danej recepcie. Obecnie dokładne wytyczne i wymagania dotyczące dodatków do betonu, w tym domieszek określa norma PN-EN 206+A1:2016-12.