Pompy wodne

Pompy wodne montowane w wysięgnikowych pompach do betonu oraz w pompogruszkach zasilają instalację wodną służącą do mycia maszyny.
W maszynach tych stosuje się dwa typy pomp wodnych:

  • standardowa pompa wodna, która generuje ciśnienie rzędu 10 – 40 barów oraz jako wyposażenie dodatkowe;
  • pompy wysokiego ciśnienia generujące 100-250 barów.

Wszystkie pompy do wody stosowane w branży pomp do betonu mają charakter i budowę pomp wyporowych. Spotyka się jednak rozmaite rozwiązania: * pompy rotacyjne – np. typu rolkowego * pompy zębate * pompy wirowe typu odśrodkowego jednostopniowe i wielostopniowe * pompy membranowe lub tłokowe z napędem typu korbowego.

Napęd pomp wodnych w pompach do betonu oraz w pompogruszkach realizowany jest za pośrednictwem układu z zastosowaniem silnika hydraulicznego.
Sterowanie (załączenie pompy wodnej) następuje poprzez rozdzielacz wielosekcyjny.

Pompy wodne o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 40 bar służą do mycia maszyn podczas normalnej codziennej eksploatacji.
Pompy wysokiego ciśnienia stosuje się natomiast z dołączonymi lancami co ułatwia usunięcie uciążliwych pozostałości po betonie.