Instalacja wodna

1 posta

Każda współczesna wysięgnikowa pompa do betonu wyposażona jest w instalację wodną do mycia maszyny. Instalacja wodna składa się ze zbiornika wodnego, pompy wodnej, pompy wodnej wysokociśnieniowej, zaworów i węży. Ta stosunkowo nieskomplikowana instalacja jest istotnym i nieodłącznym środkiem do utrzymania maszyny w ruchu i czystości. Woda służy do konserwacji rurociągu wysięgnika i pokładu, oraz elementów roboczych takich jak: cylindry robocze, zasuwa, mieszadło i kosz zsypowy. Po zakończeniu pompowania betonu należy umyć wszystkie elementy maszyny, które mają styczność z betonem. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wyłączeniem maszyny z użytkowania i wygenerować kosztowną naprawę. W przypadku gdy maszyna jest używana w kilku miejscach w ciągu dnia należy pamiętać o uzupełnieniu wody w zbiorniku.

Instalacja wodna
W pompach stacjonarnych pełna instalacja wodna jest wyposażeniem dodatkowym ze względu na brak możliwości zabudowy zbiornika wody o dużej pojemności na pompie stacjonarnej.
Stąd też w maszynach tych spotyka się często zabudowę układu pompy wodnej wraz z instalacją ssącą do podłączenia pod zbiornik zewnętrzny.

Pompy wodne 05

Pompy wodne

Pompy wodne montowane w wysięgnikowych pompach do betonu oraz w pompogruszkach zasilają instalację wodną służącą do mycia maszyny. W maszynach tych stosuje się dwa typy pomp wodnych: standardowa pompa wodna, […]

Instalacja wodna
Instalacja wodna
Instalacja wodna